Aby uzyskać dostęp do systemu należy wykonać następujące czynności:

 • Krok 1: Należy pobrać i zapoznać się z Polityką Certyfikacji, która opisuje sposób zarządzania certyfikatami
 • Krok 2: Należy pobrać instrukcję instalacji oprogramowania, dzięki któremu możliwy jest dostęp do systemu
 • Krok 3: Należy pobrać i zainstalować zgodnie z instrukcją oprogramowanie do zarządzania certyfikatami i kartą
 • Krok 4: Po poprawnym zainstalowaniu oprogramowania, należy umieścić otrzymaną kartę w czytniku i kliknąć link "Logowanie do SDE"

Materiały do pobrania:

Polityka Certyfikacji Systemu Dozoru Elektronicznego
Instrukcja instalacji oprogramowania
Oprogramowanie do zarządzania kartą i certyfikatami
Wniosek o wydanie certyfikatu użytkownikowi
Wniosek o unieważnienie/zawieszenie/uchylenie zawieszenia certyfikatu
Wniosek o ustanowienie Inspektora Rejestracji w systemie SDE
 • Kontakt oraz dodatkowe informacje:

  telefon (infolinia): 22 518 80 00
  poczta elektroniczna: pomoc@sde24.pl
  witryna internetowa: pomoc.sde24.pl

  22 518 80 10 - Upoważniony Podmiot Dozorujący (UPD)
  22 518 80 30 - Centrala Monitorowania

  W systemie sde24 w zakładce „Pomoc” znajdują się instrukcje
  obsługi systemu oraz inne ważne informacje i dokumenty.